Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Voorlichtingsbijeenkomst Duurzame inzetbaarheid Regio’s en sectoren 2017 op 15 september a.s.

In september start een nieuw aanvraagtijdvak voor de ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Subsidie kan worden aangevraagd door O&O fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. De aanvraagperiode loopt van 25 september tot en met 13 oktober 2017.

Om mogelijke aanvragers te informeren over de regeling, hun aanvraag te verbeteren en om vragen te beantwoorden, organiseert het Agentschap SZW een voorlichtingsbijeenkomst. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is duurzame inzetbaarheid en welk type projecten past binnen de regeling
  • De subsidievoorwaarden en eisen aan de aanvraag
  • Tips voor een goede subsidieaanvraag

U krijgt tijdens deze bijeenkomst alle ruimte om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 september van 10 tot 13 uur bij het Ministerie van SZW in Den Haag. Een lunch wordt verzorgd. Klik hier om u aan te melden. Aanmelden kan tot en met 11 september.

Inspiratie en voorbeelden voor projecten vindt u in de Menukaart 2017. Heeft u nog vragen? Stel deze dan via: di-sectoren@agentschapszw.nl.

Bron: Agentschap SZW