Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Persbericht OVAL en NRTO: Behoud de kracht van publiek-private samenwerking bij inburgering en leg regie terug bij gemeenten

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer pleiten de brancheorganisaties NRTO en OVAL ervoor de regie voor inburgering terug te leggen bij de gemeenten, zoals ook tot en met 2012 het geval was. Gemeenten zijn beter dan de individuele inburgeraar in staat om opleidingen in te kopen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de inburgeraar. Door een professionele inkoop worden inburgeraars opgeleid door aanbieders die voldoen aan kwaliteitsnormen. Gemeenten kunnen afspraken maken over maatwerk, duale trajecten en taallessen die goed te combineren zijn met werk, bijvoorbeeld in de avonduren en in het weekend. Dat is de kracht van private aanbieders. Gemeenten zullen bij inkoop ook de behaalde resultaten meewegen. Deze oplossing sluit aan bij de uitkomsten van het rapport van de Algemene Rekenkamer.

Rol van gemeenten in de periode 2007-2012

In de periode 2007-2012 was er sprake van intensieve publiek-private samenwerking ten aanzien van inburgering. Gemeenten, met professionele inkopers, kochten trajecten voor inburgeraars in bij verschillende aanbieders, bij ROC’s en (ongeveer voor 60%) bij private taalaanbieders. Daarbij werden waar mogelijk leer-werktrajecten ingekocht. De gemeenten beoordeelden bij de inkoop de kwaliteit van de opleiders op basis van examenresultaten, prijs-kwaliteit-verhouding en mogelijkheden tot maatwerk. De resultaten waren dan ook beter dan de resultaten die op dit moment worden bereikt, zo blijkt ook uit het rapport van de Rekenkamer. OVAL en NRTO-leden hebben een sterk netwerk met werkgevers en kunnen taalonderwijs ook combineren met participatie. De tevredenheidsscores op de website van Blik op Werk laten zien dat private opleiders goed scoren: onder de 30 opleiders met de hoogste tevredenheidsscores bevinden zich 24 private aanbieders.

Kwaliteit

NRTO en OVAL stellen strenge kwaliteitseisen aan hun leden. Taalopleiders aangesloten bij deze brancheorganisaties voldoen naast het Blik op Werk keurmerk aan de eisen van het NRTO / OVAL keurmerk en worden hier extern op getoetst. Op die manier weten we zeker dat deze aanbieders aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Gemeenten kunnen dit keurmerk als extra voorwaarde stellen.

De brief aan de woordvoerders inburgering van de Tweede Kamerfracties vindt u hier.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Jaarlijks leidt de private opleidingssector circa 1,3 miljoen volwassenen op. Dit zijn 84% van alle volwassenen die een opleiding volgen. De totale omzet van private opleiders bedraagt € 3,4 miljard.

OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. OVAL bundelt de krachten van dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij leveren een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, kwaliteit van werk en leven en daarmee van productiviteit van mensen.

Bron: OVAL en NRTO