Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

OVAL start pool voor uitvoering second opinions

Als reactie op de invoering van de vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017 met als onderdeel daarvan het recht op een second opinion, heeft OVAL voor haar leden het initiatief genomen om een Coördinatiepunt Second Opinion in te richten. Het gaat om een pool van ervaren bedrijfsartsen die beschikbaar zijn om second opinions uit te voeren. Werknemers die zijn aangesloten bij een van de participerende arbodiensten kunnen via hun eigen bedrijfsarts een second opinion aanvragen en voor de uitvoering kiezen uit een aantal second opinion bedrijfsartsen http://www.oval.nl/coordinatiepunt-second-opinion

De pool vanuit OVAL is een tijdelijke voorziening. Daarnaast werken we samen met andere partijen aan een branchebrede pool voor de uitvoering van second opinons. De komende maanden gaan we via deze pool van OVAL alvast ervaring opdoen en dit benutten voor de vormgeving van het vervolg.

Bron: OVAL