Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

No-risk-polis voor werknemers van 56 jaar en ouder vanaf 1 januari 2018

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Langer afwezig
Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega's, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over de extra kosten die dit met zich meebrengt. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke oudere werknemer overneemt, aldus Asscher. Ziekte van deze werknemers leidt ook niet tot een hogere premie voor de Ziektewet.

Er bestaat al een zogeheten no-riskpolis voor werkgevers die werklozen van 63 jaar en ouder een baan geven. Met dit voorstel breidt Asscher deze no-riskpolis uit. Dit is een van de maatregelen van het actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers', dat als doel heeft om de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren. Oud-voetbalinternational John de Wolf is het boegbeeld van de aanpak.

Advies
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid