Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Inwerkingtreding nieuwe Arbowet definitief 1 juli 2017

De ministerraad is op 2 juni akkoord gegaan met de wijziging arbeidsomstandighedenbesluit. Dat betekent dat de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet volledig in werking zal treden per 1 juli 2017, ook de second opinion en klachtregeling maken daar onderdeel van uit. Publicatie van het besluit volgt binnenkort, heeft het ministerie van SZW laten weten.

Bron: OVAL