Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Binnenkort nieuw aanvraagtijdvak duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

In het najaar wordt een volgend aanvraagtijdvak geopend voor de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren. De subsidie kan worden aangevraagd door Opleidings- en ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen ze projecten cofinancieren die leiden tot beleidsplannen, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het Agentschap SZW informeert u graag over de regeling en bij het voorbereiden en indienen van uw projectvoorstel.

Duurzaam inzetbaar
Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties en mensen. Hoe kunnen we in Nederland zorgen dat mensen plezier hebben in hun werk, hun vaardigheden blijven ontwikkelen en gezond blijven? Aanvragers gaan hiermee aan de slag door projecten gericht op intersectorale mobiliteit, het verminderen van werkstress, goed werkgeverschap en het versterken van de leercultuur en vitaliteit op de werkplek. Werkgevers en werknemers investeren op die manier samen in menselijk kapitaal. Zij kunnen aan de slag gaan met loopbaanadvies, omscholing, meer autonomie op de werkvloer, leerambassadeurs enzovoorts. Sociale partners en O&O-fondsen kunnen een belangrijke rol spelen door bij te dragen aan bewustwording en mainstreaming.

Resultaat eerste tranche
Momenteel zijn ruim 50 DI projecten in uitvoering door O&O-fondsen en enkele regionale samenwerkingsverbanden. Meer dan de helft van de activiteiten is gericht op het uitvoeren van pilots om methodieken te testen. Daarnaast richten de activiteiten zich op uitvoeren van beleidsplannen en voorlichting ten aanzien van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Binnenkort verschijnen enkele van deze goede projecten uit de eerste ronde op de website.

Registreren
Om een subsidieaanvraag in te dienen moet u zich registreren als subsidieaanvrager. Uw registratie verloopt via het subsidieportaal van het Agentschap SZW www.mijnagentschapszw.nl. Hier maakt u een account aan op naam van uw organisatie. Vervolgens kunt u zich met uw account registreren als aanvrager voor de regeling Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren. Wanneer het tijdvak wordt geopend staat het aanvraagformulier dan direct voor u klaar. Ook kan het Agentschap SZW u via uw account op de hoogte houden van wijzigingen in de regelgeving en de precieze data van openstelling van het aanvraagtijdvak. Via de website van het Agentschap SZW wordt u op de hoogte gehouden vanaf wanneer u zich kunt registreren.

Menukaart, vragen en antwoorden
Voor de eerste aanvraagronde heeft het Agentschap SZW een menukaart gemaakt waarin projecten zijn opgesomd die in het verleden zijn gericht op duurzame inzetbaarheid. U kunt zich door deze projecten laten inspireren voor een projectaanvraag. De menukaart wordt binnenkort aangevuld met nog meer relevante projecten op het gebied van intersectorale mobiliteit, new skills for new jobs en het tegengaan van werkstress. Er is ook een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de regeling Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren. De vragen en antwoorden worden binnenkort geactualiseerd voor de tweede aanvraagronde. Lees hier de vragen en antwoorden en de menukaart.

Goede voorbeelden en inspiratie
Heeft u nog geen idee wat te doen om de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten? Op de website staan binnenkort enkele goede voorbeelden van DI projecten die in het eerste aanvraagtijdvak worden uitgevoerd.
Wilt u meer inspiratie om uw plan vorm te geven? Via deze links kunt meer inspiratie opdoen:

Handleiding projectadministratie (HPA)
Wilt u weten aan welke administratieve eisen het project moet voldoen?
Het Agentschap SZW heeft een Handleiding Projectadministratie (HPA) uitgegeven om projectaanvragers te helpen bij het voldoen aan de administratieve regels. In de HPA wordt aangegeven hoe de projectadministratie kan worden ingericht en welk bewijsmateriaal nodig is om de subsidiabiliteit van de kosten aan te tonen.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent de subsidieregeling en het thema duurzame inzetbaarheid? Houd dan de website, Facebook en Twitter van het Agentschap SZW in de gaten. Zodra de precieze data van de openstelling van het volgende tijdvak en eventuele wijzigingen in de subsidieregeling bekend zijn, wordt dit op website gepubliceerd. Heeft u nog vraag? Stel deze dan via: di-sectoren@agentschapszw.nl

Bron: Agentschap SZW